Loại bỏ hẳn ốc sò có mùi hôi. Ốc sò sống khi há miệng ta sờ tới miệng sò sẽ tự khép lại. Ôc mập, mài ốc ở gần phía ngoài vỏ. Ốc ốm mài nằm sâu vào trong vỏ ốc.

ốc hương

ốc hương

ĐỂ LẠI TRẢ LỜI